Medlemsvillkor

Med anledning av GDPR har vi uppdaterat och förtydligat våra medlemsvillkor och kompletterat dem med en integritetspolicy (gäller from 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Till IntegritetspolicynInledning

Välkommen till Bergqvist Skors kundklubb! Genom att registrera dig som medlem i Bergqvist Skor Kundklubb godkänner du dessa villkor och bestämmelser.

Bergqvist Skor Kundklubb är ett kostnadsfritt lojalitetsprogram där du som medlem tjänar in bonus, får ta del av rabatter och utskick med nyheter och erbjudanden.  Som medlem kan du också få inbjudningar till våra events. Vi gör våra utskick via sms och mail. 

Medlemskapet

För att bli medlem måste du fyllt 16 år och vara folkbokförd i Sverige. Medlemskapet är kortlöst och alla köp registreras genom att legitimation visas i kassan när du handlar eller när du handlar online som inloggad. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Medlemskapet gäller i Bergqvist Skors samtliga butikskoncept.

Väljer du att bli medlem så kommer vi att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig alla fördelar med att vara medlem, för att uppfylla det avtal vi har med dig. Personuppgifter som vi kommer att behandla är exempelvis ditt namn, e-postadress, mobilnummer, personnummer, din postadress (dina adressuppgifter uppdateras regelbundet med hjälp av Statens personadressregister) samt uppgifter om dina köp. Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i kundklubben.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy, som du hittar på vår hemsida. Läs igenom dessa medlemsvillkor och vår integritetspolicy innan du blir medlem så att du vet vad det innebär.

Bonus

Samtliga köp är bonusgrundande utom vid köp av presentkort. För att bonus ska registreras måste du visa upp giltig legitimation i vid köp i butik eller handla online som inloggad. Bonus utgår med två (2) % av totala inköpspriset när inköpen uppgår till 2 000 kr inom ett kalenderår och betalas ut en gång per år. Bonusen kan inte lösas in mot kontanter. Giltighetstiden på bonuskupongen kommuniceras vid utbetalningstillfället. Som medlem får du information om din bonusutbetalning via mail.

Giltighet och avslut

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta kundservice. Vid avslut raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor. Eventuell innestående bonus förfaller vid avslut av medlemskap.

Om du inte har registrerat ett medlemsköp under en period av 36 månader kommer ditt medlemskap automatiskt att avslutas och de personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor raderas.

Bergqvist Skor förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet. 

Dina rättigheter

Din integritet är viktig för oss och vi vill därför göra dig uppmärksam på dina rättigheter. Du har rätt att, utan kostnad, få ut ett registerutdrag för att få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vidare har du rätt att begära rättelse om någon uppgift är felaktig. Under vissa omständigheter kan du få personuppgifter raderade samt personuppgiftsbehandlingen begränsad.

Du kan när som helst invända mot vår direktmarknadsföring. Enklast gör du det genom att skicka en mail till oss. Du kan också tacka nej till framtida e-postutskick eller sms-utskick via avregistreringslänken som finns i varje utskick.

Vill du veta mer om dina rättigheter och se fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att läsa Bergqvist Skors integritetspolicy.

Ändringar av medlemsvillkor

Bergqvist Skor förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Eventuella ändringar kommuniceras på Bergqvist Skors hemsida www.bergqvistskor.se och/eller via mail. Medlemmar ansvarar själva för att hålla sig uppdaterade på eventuella ändringar. Gillar du inte ändringarna kan du när som helst gå ur kundklubben.

Bergqvist Skor är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför Bergqvist Skors kontroll såsom lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet (sk.Force majeure).

Kontaktuppgifter

Om du har frågor angående Bergqvist Skor Kundklubb, ditt medlemskap eller Bergqvist Skors personuppgiftspolicy, ändrat adress eller liknande så kan du kontakta Bergqvist Skor på mailadress kundtjanst@bergqvistskor.se .