Våra värderingar

Vi på Bergqvist Skor arbetar ständigt med att minska våra klimatavtryck och att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Genom att utvärdera vårt dagliga arbete i de hänseendena strävar vi efter långsiktiga förbättringar både för klimat och socialt ansvar.

 

Fysisk kvalitet

Att tillverka och designa skor är alltid ett hantverk, vare sig det sker i en liten exklusiv skofabrik i Italien eller i mer storskalig form i Kina. För oss på Bergqvist Skor är det viktigt att de produkter vi köper håller hög kvalitet både vad gäller passform och hållbarhet. Vi utvärderar därför alltid våra produkter så att de håller önskad kvalitetsnivå i de båda avseendena. Genom att aktivt utvärdera den fysiska kvaliteten möjliggör vi att skorna vi säljer ska hålla under en lång tid och motverka vanan att i onödan slänga skor eller andra förbrukningsvaror. Tillsammans med våra leverantörer har vi ambitionen av att kunna erbjuda ett av marknadens bästa sortiment vad gäller detta.

 

Kemisk kvalitet

Det är en självklarhet att inte sälja produkter som är farliga för våra kunder. Som kund hos Bergqvist Skor kan du vara trygg med att vi följer gällande EU-lagstiftning om att inga av våra produkter får innehålla ämnen som är förbjudna enligt REACH. Om vi skulle vi få indikationer på att så inte sker kommer den aktuella produkten omedelbart att avlägsnas ur butik och returneras till den aktuella leverantören.

 

Hur produkterna tillverkas

Bergqvist Skor äger inga egna fabriker och arbetar endast med inköp av extern produktion. För oss är det givetvis fullständigt oacceptabelt med barnarbete eller andra missförhållanden på de fabriker som producerar skor åt oss. Våra samarbetspartners är medvetna om detta och garanterar oss att det inte sker.

 

Skinnet i våra skor

Vi använder oss bara av skinn från djur som är uppfödda för köttproduktion där skinnet är en biprodukt. Det innebär att vi inte heller använder material från djur som enbart fötts upp på grund av dess päls, så som exempelvis minkar och kaniner.

 

Vi skänker skor till behövande

Varje år skänker Bergqvist Skor skor till nödlidande i länder i östra Europa genom den ideella organisationen Östpendeln. I 20 år har Östpendeln arbetat med insamlingar och hjälpsändningar till barnhem och andra behövande i bland annat Ukraina, Estland, Bulgarien och Litauen. Av alla varor som skänks till Östpendeln går 90% till hjälpsändningarna, medan resterande 10% säljs i deras second hand-butik för att kunna finansiera transporterna.